Verrassende inzichten voor jouw toekomst

Verrassende inzichten voor jouw toekomst

Op elke Datadag geeft Arash Aazami met een inspirerende keynote het startschot voor de inspiratiesessies en discussie. Met verbluffende details en heldere conclusies werpt hij vast een nieuw licht op de opgave waarvoor jij je hebt gesteld. “Uiteindelijk gaat het om energie en niet om geld.”

Als energie-expert zal Aazami, ook ondernemer en spreker, je met data overtuigen van nieuwe inzichten en daardoor je leerervaring op de Datadagen van een extra dimensie voorzien. De centrale boodschap van Aazami is daarbij steeds: energie vormt het fundament onder alle waardecreatie. En niet geld. Aazami: “Alle waarde die we creëren is terug te voeren op een energiestroom en op een verandering van de vorm van energie in een andere vorm van energie. Als je zo de economie helemaal afpelt, kom je uit op een energie-economie.”
“Zo gebruiken wij elektriciteit om computers te laten draaien, waarmee we waarde creëren. Of we gebruiken verschillende gassen, en inmiddels ook elektriciteit, om ons in auto’s voort te bewegen of spullen van a naar b te brengen. Ook aan ieder product dat ergens van een band rolt, ligt een energiestroom ten grondslag. Zelfs als jouw business bestaat uit het beschikbaar maken van video’s over kittens en puppy’s.”

Overvloed aan hernieuwbare energie

Het zijn relatief eenvoudige data waaruit Aazami putte voor verrassende inzichten. Zoals het feit dat de invloed van energie uit zonlicht slechts een dunne bovenlaag van de aardbol betreft. Het magma onder de aardkost vertegenwoordigt vele malen meer energie. Daarom is de totale hoeveelheid van alle energie op aarde tamelijk constant. Voor atomen geldt hetzelfde. Beide, energie en atomen, zijn wel in vorm veranderlijk, maar de hoeveelheid niet.

“De eerste wet van de thermodynamica heeft allang gedicteerd”, vervolgt Aazami, “dat er grenzen zijn aan de groei van de hoeveelheid joules aan energie waaruit de planeet bestaat. Je kunt uit energie nooit méér energie maken, zoals je wel extra geld kunt maken uit geld. En in tegenstelling tot ons financiële systeem vormt energie een fundament dat niet door mensen is bedacht. Het is vrij gemakkelijk om een energiesysteem te runnen zonder een bank, maar je zult nooit een bank kunnen runnen zonder energiesysteem. Alle heisa over rendementen op financiële markten is daarom zinloos. Uiteindelijk gaat het om de waarde die je kunt creëren uit energie en niet om geld, waarmee ik een breder perspectief wil schetsen. Wáár zijn we nou helemaal mee bezig?”

Die dunne bovenlaag waarop het zonlicht schijnt, is uiteindelijk wel onze levensader. Alle energie die wij gebruiken komt daar vandaan. Of het nu - na miljoenen van jaren - kolen en gas zijn, of direct zonlicht. Extra fijn is, volgens Aazami, het gegeven “dat er een totale overvloed aan hernieuwbare energie beschikbaar is. De hoeveelheid zonne-energie die het aardoppervlak raakt is ruim duizendmaal de totale menselijke behoefte. Ruim voor 2050 komen we al in een situatie, waarin het ondenkbaar is dat je een niet-hernieuwbare energiebron aanwendt. Het is nu vooral nog een kwestie van steeds beter leren oogsten.”

Veerkrachtiger

Wat heeft dit alles voor gevolgen voor ons functioneren en de keuzes voor onze toekomst? Aazami voorspelt dat er een Internet of Energy komt, waarbinnen apparaten en gebouwen onderling de overvloedige elektriciteit gaan uitwisselen. De energie wordt dan geoogst en getransformeerd waar deze wordt gebruikt en in plaats van afhankelijk te zijn van de leveranciers van elektriciteit word je aanbieder ervan. Het Internet of Energy zal bestaan op allerlei niveaus, van internationaal tot en met hyperlokaal: ín jouw eigen apparaat.

“Stel je voor”, vervolgt Aazami, “dat je zo in je eigen behoefte aan energie kunt voorzien en niemand je nog wat kan maken. Dan heb je een hele hoop te bieden aan jouw omgeving. Als er dan ergens stront aan de knikker is, bijvoorbeeld een ruzie tussen de Nederlandse en Russische regering, is er voor ons energiesysteem nog niets aan de hand. We zijn onafhankelijk, maar wel verbonden. Als je zo ook je bedrijfsactiviteiten kunt inrichten, word je veel veerkrachtiger en kun je beter tegen een stootje. Ik zal dat verder toelichten op de Datadagen.”

Kunstmatige intelligentie

Aazami zal ook ingaan op de invloed van big data, die ons uiteindelijk dichter bij de natuur zal brengen. Aazami: “We hebben een paar eeuwen lang technologie ontwikkeld als middel om een afstand te creëren tussen ons en de natuur. Nu draait dat om: de technologie is nu zo ontwikkeld dat die ons in staat stelt ons natuurlijker te gedragen en ons meer in harmonie met de natuur te brengen. Kijk maar eens naar kunstmatige intelligentie, waarvan het bijbehorende algoritme puur logisch is, en daarmee eerder de weg van de natuur zal volgen dan de weg die mensen met elkaar bedenken. Zo heeft een machine totaal geen interesse in geld verdienen of geen geld verdienen, en herkent deze ook geen landsgrenzen. Als je een zelflerend algoritme toepast, zul je zien dat steeds gemakkelijker de natuurlijke weg wordt gezocht, de weg van de minste wrijving.”

“Naarmate meer van onze apparaten gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie, zullen die zich natuurlijker gedragen dan wij ze als mens zouden programmeren om zich te gedragen. Dat gaat de afstand met de natuur verkleinen, terwijl die juist was vergroot, met alle vervelende consequenties van dien.”
Een uitweg uit de huidige crisis zal Aazami je tot slot niet willen voorschotelen. Wel de kansen die onlosmakelijk met zo’n crisis verbonden zijn. Verder krijg je verhelderende inzichten over zaken als mobiliteit, het Internet of Energy, of over de dichtheid van energiebronnen en het effect daarvan op de ruimte die we in en om ons huis nodig hebben. Kies daarvoor de specifieke dag waarop Aazami een keynote over dat onderwerp uitspreekt, of kies voor alle drie! Het programma van de drie Datadagen vind je hier.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven