Datadag zoomt in op businesscases gebouwde omgeving

Datadag zoomt in op businesscases gebouwde omgeving

Na de eerste succesvolle Datadag Mobiliteit staat op donderdag 20 mei het onderwerp data opnieuw in de schijnwerpers tijdens de Datadag Gebouwde Omgeving. Met speciale aandacht voor het ontwikkelen en de toekomst van bouwprojecten.

In twee verschillende sessies tijdens de Datadag Gebouwde Omgeving wordt dieper ingegaan op hoe je ook met behulp van data projecten van de grond kunt krijgen. IGG Bouweconomie doet dat al sinds 1988. Spreker Djordy van Laar: “We verwerken data tot kengetallen en geven advies op basis van data-analyse. In onze sessie op de Datadag presenteert IGG Bouweconomie zijn aanpak voor onafhankelijk en objectief bouweconomisch advies. Welke databronnen zijn er? Waar zitten onzekerheden? En welk raamwerk gebruiken we om integraal advies te geven over totale levensduurkosten, opbrengsten en lange termijn waardecreatie? Kortom, hoe beïnvloedt data de business case van een project of gebiedsontwikkeling.”

Sensoring

Marc Hopman van Turner & Townsend begeeft zich in zijn sessie op het pad van de exploitatiefase op basis van sensordata. Hij doet dit aan een ronde tafel met de volgende deelnemers:

  • Jan Baas, advocaat BarentsKrans
  • Ronald Daalman, ontwikkelaar Fakton
  • Bas Ambachtsheer, CTO Colliers
  • Wietse Walinga, directeur Smart Workplace

“In de exploitatiefase van een gebouw”, aldus Hopman, “wordt veel data gegenereerd door de verschillende systemen en tegenwoordig ook steeds meer door middel van sensoring. Met behulp van deze data kunnen we gebouwen in de ontwerpfase kwalitatief verbeteren. Er wordt echter ook veel data gegenereerd in de ontwikkeling van een gebouw en dan hebben we het vooral over management data. Van deze data wordt bij toekomstige ontwikkelingen van gebouwen weinig gebruikgemaakt.” In het rondetafelgesprek komt ongetwijfeld naar voren hoe je deze data wel optimaal kunt benutten.

Geografische data

Een volgende partij op deze Datadag is Esri, de grootmacht op het gebied van geografische data. In zijn inspiratiesessie gaat Frank de Zoeten (business developer Esri Nederland) in op aspecten als: wat is geografische data, wat is er beschikbaar en hoe maak je daar gebruik van? Om vervolgens de stap te kunnen maken naar hoe je met dit soort data richting informatie en kennis gaat, en wat je op verschillende manieren kunt delen met belangrijke stakeholders. De Zoeten: “Ik wil laten zien hoe je gebruikmaakt van geografische data voor het nemen van beslissingen om duurzaam te bouwen of het monitoren van een duurzaam gebouwde omgeving. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden demonstreren we de kracht van geografische data.”

City Deal

In het verlengde van de wegen die Esri bewandelt, kom je automatisch in de smart city terecht. Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend, zo laat City Deal dat zien in haar presentatie. Als we onze steden leefbaar willen houden, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Dat moet wel op democratische wijze gebeuren en we moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, zonder er last van te krijgen. Dat alles wordt geregeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Samen met bedrijven en bestuurders wordt in een rondetafelgesprek ingegaan op verschillende stellingen, zoals: 

  • Helpt data bij het verbeteren van het rendement van bouwprojecten? 
  • Ligt de toekomst van de bouwsector in data-gestuurd projectmanagement? 
  • Moeten er duidelijke afspraken komen over wie de ‘eigenaar’ van de gegevens is?
  • Moet dit ook contractueel vastgelegd worden?

Kortom: op aanstaande donderdag 20 mei is er een uitgebreid en interessant programma over de toekomst van het bouwen met het thema data in een essentiële rol.

Ben jij erbij als Arash Aazami om 09.00 uur met zijn keynote de Datadag Gebouwde Omgeving aftrapt? Schrijf je dan meteen in!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven